Volendammer Klederdracht

Vanaf het begin van de negentiende eeuw bleven de Volendammers hun klederdracht trouw. De kleding werd wel verfraaid en sierlijker gemaakt en langzamerhand gevormd tot de specifieke Volendammer kleding die tot de zestiger jaren van de vorige eeuw gedragen werd en nu onveranderlijk als dé Volendammer klederdracht vastligt. Door de geïsoleerde ligging van Volendam, door het karakter van de Volendammers met hun trots en met hun streven naar het beste en de beste willen zijn, hebben de Volendammers hun eigen gebruiken, hun dialect en hun klederdracht bewaard.

De klederdracht, vooral die van de vrouwen heeft Volendam internationale bekendheid gegeven en werd het symbool van Holland. Dat kwam door de honderden internationale kunstschilders die rond 1900 in Volendam hebben gewerkt. Hun schilderijen zijn in die tijd over de hele wereld verspreid en legden – samen met de reclamebiljetten van de reisbureau’s – het beeld van Holland vast als zijnde een Volendammer vrouw in klederdracht met op de achtergrond een molen en tulpenvelden. Na de Tweede Wereldoorlog ging het dragen van de klederdracht meer achteruit, eerst bij de mannen en later bij de vrouwen. Nu is de mooie sierlijke dracht bijna geheel uit het straatbeeld verdwenen.

Hoe de klederdracht eruit zag is op deze pagina te zien: prachtig, sierlijk en stijlvol.

Deze website geeft u een  uitvoerige beschrijving van de Volendammer Klederdracht met tekst van Dick Brinkkemper en foto’s van Jan Tuijp.  Volendammer Klederdracht deskundigen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze website zijn: Aaf Sombroek, Aal Koster en Liesbeth Woestenburg. De website zal periodiek aangevuld worden met nieuw foto- en videomateriaal.

© Copyright foto’s

Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op de foto’s die u op deze site (www.volendammerklederdracht.info en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Jan Tuijp.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Jan Tuijp of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Jan Tuijp”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.